Vi søker trivselsvakter til julas fester på Fløygir! Ordensvakter/trivselsvakter er påkrevet når man arrangerer offentlige fester. Inntektene fra julefestene går til drift av Fløygir, så dette kan ses på som et dugnadsbidrag til felleskassa vår.

Fredag 26.desember (2.dag jul): Arrangør er Feiring ungdomslag. 18-årsgrense.

Søndag 28.desember (4.dag jul): Storbandet Feiring Jubel og Vassarv spiller til dans. Arrangør er kulturdepartementet i Feiringregjeringa.

Kunne du tenke deg å hjelpe til? Kontakt Anne-Lena Ekström for 4.dagsfesten, kulturminister@feiring.info, telefon 95119355. For 2.dagsfesten, kontakt lene.langgaard@hotmail.com

Trivselsvakter på jobb under mimrefesten i september: F.v Anne Kari Røise, Oscar Gomez, Manuela Kühn, Gert Kühn, Rannveig Finsen og Inger Elin Bjørnstad.
Trivselsvakter på jobb. F.v Anne Kari Røise, Oscar Gomez, Manuela Kühn, Gert Kühn, Rannveig Finsen og Inger Elin Bjørnstad.