4.dagsfesten 2014 er historie, og arrangør kulturdepartementet kan konkludere med nok et vellykket arrangement. Rundt 150 personer tok turen til Fløygir, og mange svingte seg til «Vassarven»s feiende toner på dansegulvet. -Antallet festdeltagere er noe mindre enn i fjor, men det spiller nok inn at 4.dag i år falt på en søndag, sier kulturminister Anne-Lena Ekström. Hun er likevel storfornøyd med kvelden, og forteller at det ble et overskudd på ca. 20 000 kroner, som går inn i driftskassa for Fløygir. -I tillegg til medlemmene i kulturdepartementet, stilte også mange andre opp denne kvelden med blant annet vakthold og rigging. Jeg vil nok en gang berømme feringa for formidabel dugadsinnsats, sier Anne-Lena.

vassarv
Feiring Jubel og Vassarv, under ledelse av David Hveem, leverte svingende storbandtakter på Fløygir 4.dag.
vassarv
«Vassarven» har gjort tversoversløyfa til sitt varemerke.