Kjære sambygdinger!

1.januar 2014 var det 50 år siden Feiring opphørte som egen kommune og ble en del av Eidsvoll kommune. Feiringregjeringas prosjekt er ikke å reversere dette. Vi kan gjerne spøke med at vi skulle vært en egen kommune, men det vi aller mest ønsker, er å være en likeverdig, integrert del av -og en ressurs inn i – Eidsvoll kommune. Derfor holder vi tett dialog med kommunepolitikerne og bruker de demokratiske kanalene vi har for å nå fram med våre synspunkter.

Også i år måtte vi kjempe for å beholde 1-10-skolen i bygda. Feiringregjeringa mener både elever, bygda og kommunen som sådan, er tjent med å ha en god, offentlig skole i Feiring. Vi takker for engasjementet fra foreldre, lærere, skolens ledelse, FAU, politikere og andre, som bidro til at vi går inn i 2015 med visshet om at Feiring skole består. Nå håper vi på forutsigbarhet og ro slik at skolen kan konsentrere seg om det den skal, nemlig å drive god læring.

Ras og stengt veg i Byrudberga har minnet oss om hvor sårbare vi er her nord i kommunen. Vi blir bekymret når kommunen ikke har en beredskap for oss som bor her, om vegen blir stengt over lengre tid. Vi ser fram til tunnell og opprustning av vegen, men inntil dette er en realitet, må vi kunne være trygge på at hverdagen ikke stopper opp om vegen blir stengt.

Vi i Feiring er glad for å ha fått ta del i grunnlovsjubileet. Vi pyntet sentrum med blomster og flagget på Feiringtunet. Skuespillere fra Jernverksteateret bidro inn på flere arrangementer. På selve grunnlovsdagen deltok skole og barnehage i begivenhetene ved Eidsvollbygningen. I høst fikk alle 10.klassinger i kommunen et opplegg rundt tematikken gjennom den kulturelle skolesekken ved Lysthuset og i Feiring jernverk.

Som vanlig har det vært et høyt aktivitetsnivå i bygda. Denne innsatsen gir oss mange flotte arrangementer, som Moro ved Mjøsa, Sau og skau, Jernverkshelga, Mjøsa Rundt, Matfestival og julemarked. Men innsatsen gir oss også ting vi kanskje ikke tenker så mye over: skilt og oppmerking til fine turmål, sommeråpen kjerke, ryddig strandlinje i Årneslandet, vafler på hjemmekamper, blomster på bruene, nyoppusset gavlfelt i Feiring kirke, nybeiset varmestue i Jernverket, lesestunder for elevene, mottakelsesfest for nye innbyggere, klubbtilbud for unger og ungdommer, utsikt til Mjøsa fra Fløygir, og varm kaffe i hytta under skituren. Om du ønsker en kavalkade gjennom året som er gått, er det bare å bla seg tilbake på www.feiring.info. 180 saker gjennom det siste året speiler det høye aktivitetsnivået i bygda.

Vi hadde en flott sommer og høst med stor uteaktivitet. Det er gledelig å se at befolkningen bruker Mjøsa, Årneslandet, skogsstjern, stier og alt det Feiring har å by på av flott natur!

Også i år kan vi glede oss over at det har kommet nye innbyggere til Feiring. Vi ønsker dere velkommen, hver og en! Utover i det nye året fortsetter vi med å banke på dørene til bygdas nye beboere og ønske velkommen. Vi oppfordrer alle til å være med å hjelpe til slik at nyinnflyttere føler seg godt tatt i mot. Hils, inviter og vis vei!

Jeg tror vi stort sett er flinke til å ta vare på hverandre her i bygda, men det er alltid rom for å bli bedre på nettopp det. Det er mitt ønske for det nye året at vi alle gjør vårt beste for å skape trivsel slik at Feiring fortsatt blir et godt – og kanskje enda bedre – sted å bo og leve.

Et riktig godt nytt år ønskes alle innbyggere og andre venner av Feiring!

Mette K. Limbodal

Feiringminister

mette_limbodal