Torsdag 29. januar klokken 19.00.

Feiring TeknoLab innkaller til årsmøte på Feiring skole. Elever og foresatte ved Feiring skole er medlemmer i Feiring TeknoLab, og har dermed stemmerett på årsmøtet.

Saker til eventuelt må sendes til morten.fallet.haugli@eidsvoll.kommune.no innen torsdag 22. januar.

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling til årsmøte
  2. Valg av ordstyrer og referent samt to som skal skrive under protokollen
  3. Gjennomgang av årsberetning
  4. Regnskap 2014
  5. Budsjett 2015
  6. Vedtekter
  7. Valg
  8. Eventuelt

Vedtektene kan fås på forhånd ved henvendelse i resepsjonen på Feiring skole. De vil ellers være tilgjengelige på årsmøtet.

Les mer om Feiring TeknoLab:

150 000 til Feiring TeknoLab

Feiring TeknoLab i støpeskjea

 

feiringtekno