Trimgruppa prøver med å forenkle betalingen for våre deltagere på badet på Feiringklinikken.

Første steg er å selge klippekort med femten klipp for kr.250.00 Det blir lik pris for alle som har kort uansett alder. De som er under to år går fortsatt gratis.

Hensikten er å redusere jobben med inngang og at vakten / vaktene får bedre tid til å holde øye på de badende.

Ordningen starter fra tirsdag 20.januar.