Som en del av trosopplæringen i Feiring menighet, inviteres 2008- og 2009-barn (døpte eller tilhørende i Den Norske Kirke) til KIRKEKINO i Feiring kirke mandag 26. jan. 2015 kl. 18-ca 19. Da vises filmen om kirkerottene Fredo og Vesle som bor i en kirke. Der kommer de opp situasjoner som gjør at de må ta noen vanskelige valg. Filmen er spennende og koselig på samme tid. –og kanskje litt skummel…

Påmelding innen fredag 23.jan, til Birgitte Hoel-Knai, trosopplærer, birgitte@eidsvoll.kirken.no, tlf 93271198

Kirkerottene