Mette K. Limbodal ble gjenvalgt som Feiringminister under det 10.Feiringtinget på Fløygir søndag kveld. Med seg på laget har hun en god blanding av gamle og nye fjes.

Per-Otto Flesvik fortsetter som finansminister, Ketil Blinge som PR-minister. Kulturminister Anne-Lena Ekstrøm var ikke på valg, og sitter derfor også et år til. Et nytt fjes i ministergjengen er Øystein Haugen, som ble valgt til næringsminister. Han er relativt nyinnflyttet i bygda, og er selvstendig næringsdrivende symaskinforhandler – og reparatør. -Jeg har ingen erfaring som næringsminister, men skal gjøre så godt jeg kan, spøkte den nyvalgte ministeren.

Valgkomiteen har ikke klart å komme opp med en kandidat til posten som oppvekstminister. -Vi har forespurt en rekke personer, men i år har det vært vanskelig å fylle noen av postene, innrømmer leder av valgkomiteen, Torbjørn Ellingsen. Han minnet forsamlingen om hvor viktig det er at folk stiller opp og gjør en jobb i Feiringregjeringa. -Til sjuende og sist handler regjeringsprosjektet om hvorvidt vi skal ha nærbutikk, skole og et levende bygdesamfunn, eller om husene våre skal selges på billigsalg, sa Ellingsen i et øyeblikk av alvor.

Feiringtinget 2015, Feiringregjeringa 2015
Gjenvalgte og nyvalgte ministre: F.v finansminister Per-Otto Flesvik, næringsminister Øystein Haugen, Feiringminister Mette K Limbodal, sekretær Anne Kari Røise og PR-minister Ketil Blinge. Kulturminister Anne-Lena Ekström er ikke til stede på bildet.

I sin åpningstale så Feiringminister Mette K Limbodal tilbake på 10 år med nesten kontinuerlig vekst i bygda. -Det var en jevn nedgang på nittitallet og fram til 2005 da regjeringa ble danna, forklarte Limbodal. -Men i 2005 ser vi at pila peker oppover, kun avbrutt av et fall det året aldershjemmet ble lagt ned. Siste offisielle tall fra SSB viser 948 innbyggere, mens uofisiell statistikk antyder 960. -Vi er på god vei mot tusen, fastslo en optimistisk minister. Hun mener Feiringergjeringa klarer å kommunisere positivitet utad, og refererte til henvendelser som Feiringregjeringa får fra folk som ønsker å flytte hit.

Ordfører Einar Madsen var også til stede og overrakte blomster til Feiringregjeringa. -Gjennom disse ti årene er det noen politikere som har blitt plaga av dere i regjeringa, deriblant meg sjøl. Noen sier at Feiringregjeringa har for mye å si, de påvirker for mye og får det alt for mye som de vil. Jeg kaller det demokrati. Det hadde vært bra om enda flere ville stå på sånn for sitt bosted, sa Madsen, til stor applaus fra salen.

Feiringtinget 2015, Ordføreren taler
Ordfører Madsen roste Feiringregjeringa for å stå på for bygda. -Det dere i Feiringregjeringa har fått til gjennom 10 år, er helt fantastisk, sa han.

Under Feiringtinget ble det også gjort stas på bygdas 11 babyer som er født siden forrige Feiringting. De fikk alle utdelt ei smekke med påskrifta «Fering født, fering støtt». -Vi håper dere som er født her vil føle dere som feringer i framtida, enten dere velger å bosette dere her eller flytter til andre kanter av verden, sa Lisa Brodshaug i PR-departementet.

Feiringtinget 2015, Smekke til nyfødte
Ola Reegård Lie (8 mnd) får smekke av Marte Myrvang Andersen i oppvekstdepartementet. Mor Marit Reegård Dalby følger med.
Feiringtinget 2015, Nyfødte 2015
Blide babyer ble ønsket velkommen til verden på Tinget: f.v Elvira Elgaaen, Maiken Limbodal Karlquist, Novalie Saksberg, Ola Reegård Lie, Leo Østvang, Erik Sandvik, Jacob Andreas Mortensen og Hans Edvard Michaelsen-Brodshaug.

Jubileumskaka fikk bein å gå på da 65 frammøtte fikk forsyne seg. Det ble også markering av jubileet ved at Morten F Haugli og Torbjørn Ellingsen framførte «Fering», en sangtekst skrevet av Guro Ekornholmen på melodien til «Georgia».

jubileumskake
Feiringregjeringas første Feiringminister, Leif Melby fikk æren av å ta hull på den flotte jubileumskaka sammen med nåværende Feiringminister Mette K Limbodal.

 

Feiringregjeringa 2015

 

Feiringminister: Mette K. Limbodal

Sekretær: Anne Kari Røise

 

Finansminister Per-Otto Flesvik

Medarbeider: Sverre Limbodal. Revisorer: Kåre Limbodal, Nils Einar Berger

 

PR-minister Ketil Blinge

Arbeidsgruppe: Anne Ekornholmen, Lisa Brodshaug, Bård Holtet Aasen, Jøran Kristensen, Ragnhild Olsby (ny)

 

Næringsminister Øystein Haugen.

Arbeidsgruppe: Irene Engjom, Ole Martin Langløkken, David Bjørnstad, Mali Sletner, Jan Kristen Brodshaug (ny)

 

Kulturminister Anne Lena Ekstrøm

Arbeidsgruppe: Åse Karin Nerbø, Randi Holmelid, Hans Ekornholmen, Marit Årtun Melby, Leif Erik Fjøsne (ny), Ida Valrygg (ny), Vidar Johnsen (ny), Marit Dalby (ny), Turid Haugen (ny)

 

Oppvekstminister: Posisjon ikke besatt.

Arbeidsgruppe: Malin Limbodal (ny), Torill Tingvold (ny), Njål Kristoffer Brekke (ny), Petter Osbak (ny), Siri Anette Nymoen (ny)

 

Valgkomite: Jette Stigersand, Kai Melby, Morten F Haugli

 

Alle medlemmer i Feiringregjeringa inviteres til «Kick-off» på Fløygir tirsdag 27.januar.