Årets Feiringting ble avholdt søndag, og departementene fikk sine nye ministre og arbeidsgrupper. Nytt av året er at alle nye og gamle regjeringsmedlemmer inviteres til kick-off for å markere en felles start på det nye regjeringsåret. Det skjer på Fløygir tirsdag 27.janaur kl. 19.00. -Vi vil gjerne samle alle sammen for å skape en felles forståelse av prosjektet vi er en del av, og ha en idemyldring både på arbeidsmåter og på saker å jobbe med, sier Feiringminister Mette K. Limbodal. I løpet av et regjeringsår foregår det meste av arbeidet i de ulike gruppene hver for seg, men det er også større prosjekter som krysser departementsgrensene, for eksempel Moro ved Mjøsa. -Vi håper møtet bidrar til at de nye kommer raskt om bord, at folk blir kjent med hverandre og at vi blir inspirert til å brette opp ermene for bygda i året som kommer, sier Mette.

Feiringtinget 2015, Feiringregjeringa 2015