Feiring menighetsråd vil sende en stor takk til alle som bidro til de nye salmebøkene i Feiring kirke. Det var en betydelig innsamling, for til sammen kostet innkjøpet 30 000 kroner. Leder i Menighetsrådet, Maren Erstad forteller at det er sendt takkebrev til alle givere med bidrag over skattefritaksgrensen (500,-), men at de på denne måten ønsker å takke for alle bidragene, både store og små.

I 2005 ble det bestemt at det skulle settes i gang en full revisjon av salmeboka, som hadde vært i bruk siden 1985. Mange menigheter uttrykte stor bekymring for hvordan de skulle ha råd til å bytte ut de gamle bøkene. Her i Feiring løste det seg altså som det pleier, med kronerulling og dugnad fra folk.

salmebok