Feiring pensjonistforening har vært en svært aktiv forening i flere tiår, men nå frykter medlemmene for lagets framtid. De har stått uten leder i ett år, og nå begynner det å haste å få på plass en person som kan lede laget videre. Mangeårig leder Kjell-Arne Melby stilte ikke til gjenvalg under årsmøtet i fjor, men i mangel på en ny kandidat tok han likevel på seg å inneha en lederfunksjon til en ny person var på plass, og nå går det mot nytt årsmøte uten en lederkandidat. -Det kan bety at Pensjonistforeningen må legges ned, og det vil være veldig synd, sier styremedlem Aud Løvøy. Hun håper nå på at noen melder seg slik at laget kan fortsette sin aktivitet, som er et viktig tilbud til bygdas seniorer.

Pensjonistforeningen har månedlige møter på Fløygir og arrangerer turer og utflukter. ‘

Kjell Arne Melby er eneste gjenlevende medlem av det siste herredstyret i Feiring.
Kjell Arne Melby har vært leder av Feiring pensjonistforening en årrekke, men ønsker avløsning.

 

Pensjonistene på Viken II
Pensjonistforeningen på Viken II