Årsmøte i Feiring motorklubb avholdes mandag 23.februar kl. 19.00 på Feiring skole. Evt. saker bes meldt til Heidi Aasen på heiaasen@hotmail.com

Være med i Feiring motorklubb?

feiringmotorklubb_logo