Feiring pensjonistforening har årsmøte onsdag 18.februar. Vanlige årsmøtesaker og drøfting av foreningens framtid.

Jøran Kristensen viser bilder.
floygir_firkanta