Barnehagen i Feiring trenger flere ringevikarer. Er du klar for å ta et tak sammen med oss og lage gode hverdager for barna, ta kontakt på telefon 63 95 68 00 og spørre etter Unni (styrer). Du kan også komme innom oss eller sende en mail til unni@hoppensprett.no

6-åringene ("Nøtteknekkerne") har eget rom og skoleforberedende opplegg.