Feiring hadde i mange år en aktiv gruppe og dyktige utøvere innen hopp. Bygda har opp gjennom årene hatt flere bakker men står i dag igjen med en hoppbakke, Melbybakken. Aktiviteten i bakken har de to siste tiår vært fraværende etter et forsøk på å rydde anlegget på nittitallet, samt tilrettelegge for en liten bakke med naturlig tilløp. Tatt aktiviteten i betraktning og behov for sikring, modernisering og rehabilitering av anlegget, fattet hovedstyret et enstemmig vedtak om å starte prossessen for riving.

Aspektet som veide tungt var sikkerhet. Anlegget står fritt tilgjengelig for barn og unge, uten noen form for sperring mot stilasje. Her kan den som måtte ønske fritt klatre til topps med de farer dette kan medføre.

Hovedstyret mener å sette i stand bakken iht moderne krav til anlegg ikke kan forsvares i forhold til kostnad og antall potensielle brukere. Det vil også være svært krevende å holde bakken klar til bruk gjennom vinteren. Dette har andre større klubber rundt oss merket seg som en viktig erfaring.  Profilen på bakken må endres med tanke på ny hoppstil. Kledningen på bakken begynner å få råtetendenser, her må alt av materiale skiftes ut. I tillegg til dette må bakken forsvarlig sikres. Den bærende konstuksjonen fremstår som inntakt.

Det er vurdert å gi bakken slik den fremstår i dag til andre grupper eller foreninger, hvor de overtar alt ansvar. Det foreligger ingen kjent avtale med grunneier om leie av området og dette blir da en forutsetning som må på plass før dette kan være aktuelt.

Vi har også vært i forbindelse med forbundet og skikretsen hvor det også støttes å rive Melbybakken. De er klare på at det er lite verdi i et slikt anlegg. Dersom idrettslaget ønsker en hoppbakke er anbefalingen å bygge nytt.

Saken vil bli avgjort på det ordinære årsmøtet 01.03.2015. Kontakt leder for Feiring IL dersom du har spørsmål eller ønsker å komme med innspill.

Vi setter også i denne forbindelse pris på gamle bilder og fortellinger om bakken og hoppmiljøet.

  • Ønsker primært tilbakemelding på mail, leder@feiringil.no evt på telefon 97 17 30 50.

 

 

På vegne av Hovedstyret FIL

Ståle Melby

Leder Fering IL

Mebybakken 1