Morten søker en kollega og 15 ungdomstrinnelever søker sin drømmelærer nummer 2!

Vil du være være med å gjøre Feiring 1.-10-skole til Norges beste? Kanskje dette er jobben for deg eller noen du kjenner! Som lærer ved Feiring skole blir du en del av et team som har tro på at «smått er godt», at aldersblanda klasser og utnytting av nærmiljøressurser gir bedre læring. Kanskje finnes drømmelæreren vår allerede i bygda, eller finnes du et annet sted, men kunne tenke deg å flytte hit og etablere deg i ei bygd i vekst? Her står vi klare til å ta i mot deg!

Feiring 1-10 skole har ledig en 100 % fast stilling som kontaktlærer for 15 ungdomstrinnselever.

Søknadsfrist 08.03.15

ungdomstrinnet hopper
Morten og gjengen på ungdomstrinnet blir hoppende glad ved tanken på en ny drømmelærer!

I utlysningen skriver Feiring skole:

Er du en profesjonell lærer som har et uttalt læringssyn, en oppfatning av elev- og lærerrollen og evner å reflektere over egen praksis? Deler du dette utgangspunktet og har mer å tilføye, kan det godt være at du er den vi er ute etter!

Vi er fleksible og framtidsrettede med en usvikelig tro på at positive forsterkninger bringer oss framover. Vår organisasjon er bygd opp med tanke på samarbeid, selvstendighet, tillit, fleksibilitet, variasjon og engasjement.

Feiring 1-10 skole ligger vakkert til ved Mjøsa i bygda Feiring. Dette var bygda som kom på kartet i nasjonal og lokal presse da den i 2005 dannet egen «regjering». Skolen er en nærmiljøskole som synes i bygda og som bruker bygdas ressurser aktivt i læringsarbeidet. Vi har 120 elever; 90 på barnetrinn og 30 på ungdomstrinnet. Skolen har 13 lærere i tillegg til at både rektor og assisterende rektor underviser. Skolen er fådelt, det vil si at læringsarbeidet skjer i aldersblanda grupper. Skolen har også vært i fokus gjennom at alle ansatte på skolen over en periode på 3 år har forsket i egen praksis, og tilsammen samlet 630 studiepoeng på høgskolenivå!

Fra 01.08.15 har vi ledig en 100 % fast stilling som kontaktlærer for 15 ungdomstrinns-elever. Det er ønskelig at du kan undervise i samfunnsfag, norsk og engelsk. Har du andre fagkombinasjoner, ber vi deg likevel om å ta kontakt.

Vi tilbyr et spennende og utfordrende sted å arbeide, der du kan være med på å videreutvikle Feiring skole til å bli landets beste 1-10 skole!

Du er velkommen til å ta kontakt med rektor Vibeke Melby på 66107382/41766850

Du kan også søke «Feiring skole» i søkefeltet oppe til høyre på siden du er på nå, så får du opp alle artikler skrevet om Feiring skole de siste årene.

Søknadsskjema for stillingen finner du her

Feiring skole
Feiring skole er en 1-10-skole som jobber etter nærmiljøskolepedagogikk.