Nå er reguleringsplanen for fv. 33 i Byrudberga lagt ut til offentlig ettersyn. Merknader til planforslaget må sendes til Statens vegvesen innen 24.april. I forbindelse med offentlig ettersyn inviteres det til åpent møte om planen onsdag 8.april kl. 18.00.

Mer informasjon og hele planforslaget kan du lese her.

byrudberga