Søndag 29.mars kl. 11.00 er det palmegudstjeneste i Feiring kirke. Fra kl. 10.00 inviterer menighetsrådet til påskefrokost på samme sted. -Velkommen til en hyggelig stund i kjerka, ønsker leder i menighetsrådet Maren Erstad, som ønsker en pekepinn om hvor mange som kommer, og derfor ber om at du melder fra til Kine, telefon 950 07 350 eller Maren, telefon 48217476.

kirke