Det kjøres for tiden tømmer på Dalbekkvegen, og store tømmerbiler trenger å snu ved Bønshytta. Det må derfor ikke parkeres her på hverdager. Tømmerkjøringa har hatt pause nå i påsken, men fra tirsdag blir virksomheten tatt opp igjen, og vil vare til alt tømmer er ute, sannsynligvis mot slutten av uka.

skogsdrift