Onsdag 8.april kl 18.00 er det åpent møte om planene for FV 33 gjennom Byrudberga. Møtet er på Eidsvoll Rådhus.

Les mer om reguleringsplanen her

Høringsfristen for planen er 24.april.

Feiringminister Mette K Limbodal skal på møtet, men oppfordrer flere til å bli med for å ivareta feringa sine interesser rundt utbygginga. Si fra til Mette Limbodal om du ønsker skyss!