Veit du hvem som sitter i Feiringregjeringa? Hvis ikke, kan du bli bedre kjent med dem nå. Her finner du en oversikt over ministrene, både de som ble valgt under årets Feiringting og de som har sittet en stund

-Det er en energisk og flott gjeng ministre jeg har med meg i år, sier Feiringminister Mette K. Limbodal, som spesielt berømmer nyinnflytterne for å «kaste seg ut i det». Både oppvekstministeren og næringsministeren er relativt nye fjes i bygda. -Prosjektet har godt av å ha noen blikk utenfra. Og så tror jeg et engasjement i Feiringregjeringa bidrar til at man får en god start som nyinnflytter ved at man blir kjent med folk og bygda, sier Mette.

Alle departementene er i gang med sitt arbeid, og har jevnlig møter hvor de drøfter og jobber med saker innenfor sine forskjellige ansvarsområder. Har du ideer eller innspill er du velkommen til å ta kontakt med ministrene eller noen som sitter i arbeidsgruppene.

Feiringregjeringa 2015
Feiringregjeringas ministre 2015: Per-Otto, Mette, Øystein, Anne-Lena, Ketil og Torill. Foto: Jøran Kristensen/PR-dep.