Onsdag 8.april var det åpent møte i Rådhuset om FV 33 gjennom Byrudberga. Formålet med møtet var å bekjentgjøre reguleringsplanene som nå foreligger for strekningen. Som det kom fram på dette møtet omfatter reguleringsplanen ikke stedet som har vært rasutsatt i vinter. Dette er en av flere punkter som Feiringregjeringa vil komme med merknad til. Fristen for innspill og merknader til reguleringsplanen er satt til 24.april. Torsdag 16.april møtes ei gruppe på Fløygir kl. 19.00 for å sammenfatte innspill, og de som har noe de ønsker å få med i denne samlede tilbakemeldingen, er velkommen til å komme dit, eller melde i fra til Mette K.Limbodal eller Trond Melgård i løpet av dagen i dag.

Det er selvsagt også åpent for at man selv kan sende innspill og merknader til vegvesenet.

Adressa er:  Statens vegvesen Region Øst,  postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller

firmapost-ost@vegvesen.no