Feiring Pensjonisforening har slitt med å finne en leder, og på årsmøtet 18. februar ble det klart at foreningen står uten en leder i kommende år. Spørsmålet ble da om man skulle vedta å legge ned Feiring Pensjonistforening. Reglene sier imidlertid at nedleggelse av en forening må skje på et ordinært årsmøte med frister for å kunne kunngjøre på forhånd. Dermed kan ikke dette skje før årsmøtet i 2016.

På årsmøtet var det noen som sa seg villige ti å være med i ei arbeidsgruppe slik at foreningen kan være i drift frem til neste årsmøte.

Arbeidsgruppa består av 8 personer. Etter første styremøte har vi kommet frem til at vi fordeler oppgavene mellom oss.

 • ·      Grete Ramfjord er kasserer
 • ·      Kari Johanne Fagerli er sekretær
 • ·      Gunvor Melby
 • ·      Liv Røise
 • ·      Solveig Myren
 • ·      Ragna Torgundrud
 • ·      Jorunn Holtet
 • ·      Aud Løvøy fungerer som kontaktperson

Bjarne Fagerli og Åge Fredheim fortsetter i turkomiteen.

 Vår foreløpige planer for denne perioden: 

 • ·      Første møte på Fløygir blir onsdag 22.  april hvor Magnus Julsrud Aasen underholder med sang og musikk.
 • ·      I mai er det ikke møte på Fløygir, men torsdag 28. drar vi på tur til Bogstad gård. Informasjon blir gitt på aprilmøtet.
 • ·      Vi planlegger vanlig medlemsmøte i september.
 • ·      I oktober er det eldredagen. Vi er med og arrangerer tilstelninger på Søndre Samfunn. Ikke medlemsmøte denne måneden.
 • ·      Møte på Fløygir i november
 • ·      Årets julebord er fastsatt til lørdag 5. desember.

-Vi er optimister og håper og tror at vi innen neste årsmøte finner noen som kan drive foreningen videre slik at nedleggelse ikke blir aktuelt, sier kontaktperson i Feiring pensjonistforening, Aud Løvøy.

pensjonister_290x290.jpg
Feiring pensjonistforening har vært aktive gjennom mange tiår. Her får Bjørg Bjørnstad og Randi Svendby ærespris for lang og tro tjeneste i 2009.