Det myldret av folk på Feiring skole mandag kveld. Da var det offisiell åpning av Feiring TeknoLab.

Feiring skole er den første på Romerike og den andre på hele Østlandet som tar i bruk avansert Lego som del av undervisningen. Styret i Feiring TeknoLab har kjøpt inn Lego for 160.000 kroner, og elever ved ungdomsskolen fikk æren av å bære nærmere 70 esker med byggeklosser inn i gymsalen, før ordfører Einar Madsen kunne klippe snora – selvfølgelig ved hjelp av en automatisert legokrokodille.

Spente barn og voksne
Fullt hus: Gymsalen ved Feiring skole var full av unger og voksne da TeknoLab åpnet mandag kveld. Rektor Vibeke Melby ved mikrofonen.
Legostabling
160.000: Feiring TeknoLab har kjøpt inn avansert Lego for 160.000 kroner til skolen og elever fra ungdomstrinnet bar alt inn i gymsalen. – Blir det bra, kan kanskje flere skoler i Eidsvoll få til dette, sier ordfører Einar Madsen.

Styrking av realfag

TeknoLab gir skolen et godt realfagsbein å stå på. Denne spesielle formen for Lego er tilpasset alle trinn og kan brukes i fag som matematikk, kunst- og håndverk og ikke minst naturfag. – Det er et eget kapittel i naturfag som heter teknologi og design der dette passer veldig godt, sier assisterende rektor Hanne Jevnaker.

Her kan man få læringsutbytte i både teknologi, konstruksjon, mekanikk, design og data.

– Det handler om lek, eksperimentering og praktisk undervisning og en mulighet til å øke forståelsen for realfag, sier Jevnaker.

Madsen får innføring i elefantbygging 2
Kunnskap: En elefant av Lego – som kan gå og bevege snabelen selv! Simen Stensby Bakken, Jørgen Løken, Åsne Brodshaug og Christine Flesvig følger med når leder i styret for Feiring TeknoLab, Tore Nedrebø forklarer for ordfører Einar Madsen.

Sparebankstøtte og sponsormidler

– Dette er altså ikke bare en haug med Lego, men en mulighet til å lære gjennom opplevelser, mestring, samarbeid og logikk, fortalte leder av styret i stiftelsen Feiring TeknoLab, Tore Nedrebø. Han sier at dette ikke hadde vært mulig uten støtten fra Sparebankstiftelsen Dnb og de andre sponsorene Svendby Bygg Consult, LHL-klinikkene, Feiringregjeringa, Stahl-Syberg AS og RobotNorge, samt bidrag fra mange foreldre i Feiring.

Gleder seg

Rundt en av pultene satt Hedda Svendby, Gunhild Heggem Damstuen og Maren Lyssand-Holter med ei nyåpnet legopakke mellom seg.

– Det er aller best å jobbe sammen, mener Maren. – Jeg bygde mer med Lego hjemme før. Nå har jeg ikke tid, smiler Hedda. Men jentene fra mellomtrinnet gleder seg til å bruke Lego i undervisningen. – Vi kan lære mer matte og konstruksjon og sånt.

Hedda, Gunnhild og Maren
Lærer sammen: Hedda Svendby, Gunhild Heggem Damstuen og Maren Lyssand-Holter har nettopp åpnet en splitter ny pakke med Lego og gleder seg til å mye praktisk undervisning.

Foregangsskole

– Lov meg at dere er flinke til å bruke dette, så kanskje flere skoler i Eidsvoll kan få TeknoLab, sa ordfører Einar Madsen. Han presiserte at Eidsvoll kommune ikke står bak dette. – Det er ikke mange skoler i Norge som har det dere har. Dere er heldige, og vi er heldige som har Feiring skole, sa Madsen og fikk et rungende «ja» tilbake fra salen.

Leif Melby ble spesielt takket for sin innsats med å få undervisningsopplegget opp og stå. Han kom med ideen allerede for flere år siden og har ivret for å få TeknoLab til Feiring. Han fikk blomster og heiarop fra en fullsatt gymsal med over 200 unger og voksne, før det ble kaker, kaffe og tid til legobygging.

Skole og fritid

Teknolab-rommet ved skolen skal også kunne brukes utenom skoletid og 2. og 23. mai, samt 13. juni, det blir åpent for bygdas befolkning som vil bryne seg på den teknisk avanserte legoen. – Koblingen mellom fritid og skole passer godt for Feiring skole som nærmiljøskole, sa Tore Nedrebø.

Vibeke og Tore
-For oss er dette skikkelig stas, 17. mai og julekveld på samme dag, så vi har tatt på oss bunad, sa rektor Vibeke Melby da TeknoLab på Feiring skole ble offisielt åpnet mandag kveld.

 Alle foto: Jøran Kristensen/PR-dep