Utstyr er kjøpt inn, den offisielle åpningen er foretatt, nå er det på tide å komme skikkelig i gang! Lørdag 2.mai åpner fritidsklubben Feiring TeknoLab. Kl. 11.00-14.00 kan skoleelever og foreldre komme til Feiring skole og bli kjent med og leke med noe av utstyret som er kjøpt inn. 1.-4.trinn jobber med We-Do-settene, og 5.-9.trinn jobber med Mindstorm-settene og et First Lego League-oppdrag. Arkitektlegoen er tilgjengelig for de som vil jobbe med den. Elever 1.-7.trinn må komme i følge med en voksen.

Neste åpne dager er lørdag 23.mai og 13.juni kl. 11.00-14.00.

Velkommen til bygging og hjernetrim!

feiringtekno