Søndag 7.juni går sykkelrittet Mjøsa Rundt av stabelen for 41.gang. Det har i vinter vært satt spørsmålstegn ved hvorvidt Feiring IL bør arrangerer rittet i år, men i mars vedtok årsmøtet at det blir Mjøsa Rundt 2015.

Mjøsa rundt har i mange år vært idrettslagets hovedinntektskilde. Mjøsa Rundt sørger for at det er penger i idrettslaget sin klubbkasse og vi slipper å gjøre smådugnader gjennom resten av året. Inntektene fra Mjøsa Rundt gjør blant annet at unga i bygda kan nyte ballbinge og idrettsplass, at vi har egen snøscooter som muliggjør lysløype og oppkjørte løyper i skauen om vinteren.

Mjøsa Rundt er et kjempearrangement som krever mange frivillige til både små og store arbeidsoppgaver, i bygda såvel som langs løypa rundt Mjøsa. I år blir det ekstra viktig å skaffe dugnadsfolk, fordi arrangementet konkurrerer med Tyrifjorden rundt, hvor ¼ av våre deltakere fra i fjor er medlemmer i arrangørklubben. Det spås derfor en formidabel nedgang i kontingentinntekt, i tillegg til at veiarbeid rundt Mjøsa krever økt vakthold.

Det skal mange brødskiver til for å mette 600 syklister!
Mjøsa Rundt er kjent for sine hjemmesmurte brødskiver på matstasjonene rundt Mjøsa.

Sykkelgruppa ber nå om at bygda trår til og sikrer overlevelse av dette fantastiske idrettsarrangementet som gir noe tilbake til alle medlemmer i idrettslaget, og til resten av til bygda.

Dugnadslotteri

I år vil derfor sykkelgruppa forplikte alle grupper i idrettslaget dugnadsdeltakelse på Mjøsa Rundt den 7. juni. Det er gruppenes ansvar å fylle listene med dugnadsdeltakere. – Men ingen pisk uten gulrot. Vi starter nå ett dugnadslotteri, forteller Hans Jacob Michaelsen i sykkelgruppa, og gjør rede for følgende enkle regler: En dugnadsvakt gir ett lodd. Verving av dugnadsdeltaker gir ett lodd hver til verver og deltaker. Trekning av premie foretas etter Mjøsa Rundt. Resultatet offentliggjøres på idrettslagets hjemmeside. Fristen for å melde seg er torsdag 7.mai kl. 23.59. Dugnadsdeltakere må være myndige (men kan ha yngre hjelpere), og fortrinnsvis ha førerkort. Vi ber om at eventuell gruppetilhørighet (se liste under) oppgis ved påmelding. De som ikke har gruppetilhørighet kan melde dere direkte til sykkelgruppa sykkel@feiringil.no, eller hansjaco@yahoo.no eller inger.lise.navdal@lhl-klinikkene.no

Kai Melby: trimogtur@feiringil.no

Sveinung Svendby: friidrett@feiringil.no

Håvard Bakken: ski@feiringil.no

Espen Wik Stigersand: allidrett@feiringil.no

Kenneth Flatmo: fotball@feiringil.no

Pulje 23 Eidsvoll/Feiring på vei forbi Flesvik rett etter start.
Pulje 23 Eidsvoll/Feiring på vei forbi Flesvik rett etter start i Mjøsa Rundt 2012
mjosa rundt
Arrangørklubben Feiring IL stiller med ryttere også i år.