Feiring Ungdomslag kaller inn til årsmøte fredag 29. mai klokken 18.

 

-Etter at møtet er hevet, blir det grillfest med mat, quiz og leker. Vi oppfordrer folk i alle aldre til å stille opp på årsmøtet, og ikke minst ungdommen, sier sekretær i Feiring ungdomslag, Morten F. Haugli.

 

Agenda for årsmøtet:

 

Sak 1 – Godkjenning av innkalling

Sak 2 – Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen

Sak 3 – Beretning om aktivitet i laget det siste året

Sak 4 – Økonomi – Regnskap 2014, Budsjett 2015

Sak 5 – Forslag til ny organisering av drift og økonomi rundt Fløygir (Feiringregjeringa og FUL)

Sak 6 – Eventuelt

Sak 7 – Valg

 

Om det er saker til eventuelt må disse sendes til sekretær i styret, Morten Haugli, mail: morhau@me.com innen tirsdag 26. mai.

ungdomslaget2