I disse dager slippes 3500 store og små sauer, samt 75 storfe, ut i Feirings skoger. Feiring beitelag minner om båndtvangen, som gjelder alle hunder, fra og med nå og til sauene er hentet ut av skauen utpå høsten. -Vi ber turgåere og andre brukere av Feirings utmark om å ta kontakt hvis man finner dyr som er skadet, sier leder av Feiring beitelag, Jens Ola Lundstad. Det er satt opp tilsynsplakater langs skogsbilveiene. Alle som har sau har merkeliste over alle besetninger i bygda. – Sauer kjenner ikke kommunegrensene, så sauen kan i teorien være fra Toten, Eidsvoll, Hurdal eller Hadeland, sier Jens Ola, som opplyser at på de fleste sauer finner man telefonnummeret til eieren i et av øremerkene eller på klaven til søya.

Sau-og-lam