TeknoLab´en ved Feiring skole har vært en suksess siden oppstarten, og nå har også elever fra andre skoler i kommunen fått prøve utstyret. Torsdag var en en byggfagklasse fra Eidsvoll videregående på Feiring skole, hvor de fikk en formiddag med avansert lego på timeplanen.

-En fin avveksling fra skolehverdagen, og veldig relevant i forhold pensum, sier lærer Kjell Arne Myrvold.

2.årselevene Sindre Klausen, Joachim Døhlen, Daniel Folden og Ola Fuglerud sitter bøyd over Lego Architecture. Sindre og Joachim prøver seg på en modell av den nye barnehagen i Feiring, etter tegninger levert av Svendby Bygg Consult. -Ikke så lett å få det på millimeteren nøyaktig med lego, men vi prøver så godt vi kan å få det til å ligne, sier Sindre. Ola har satt i gang med å bygge Eidsvollbygningen, ut fra hukommelsen. Med Lego Architecture kan du enten bygge etter tegninger, eller la kreativiteten blomstre, begge deler er nyttige kunnskaper å ha med seg i byggfaget, påpeker lærer Kjell Arne Myrvold, som var imponert over elevenes iver. Han vurderer nå å kjøpe inn noe lego til byggfag, slik at de kan jobbe med det i undervisningen. -Lego kan brukes til å demonstrere byggeprinsipper innen f.eks. muring, sier Kjell Arne.

Etter formiddagen på Feiring skole gikk turen til Svendby Bygg Consult for bedriftspresentasjon.

teknolab
Moro og lærerikt med lego: Sindre Klausen og Joachim Døhlen er godt i gang med en modell etter tegning fra Svendby Bygg Consult.
teknolab
Legobygging -og litt gitarspill- da Byggfag ved EVS besøkte Feiring skole.
teknolab
Både lærerne og elever var fornøyd med skoledagen. F.v lærer Kjell Arne Myrvold, byggfagelev Anders Kjeldsberg og lærer John Gunnar Johnsrud.