Feiring ungdomslag avholdt sitt årsmøte på Fløygir fredag 29.mai. Etter at formalitetene var unnagjort og et nytt styre var valgt, var det grilling og aktivitet ute på Fløygirplassen.

Det nye styret består av: Morten Haugli, Ulrikke de Vibe, Guro Skaalerud, Emma Heggem Damstuen, Sindre Hjell, Sebastian Bakken. Vara: Lene Langgård og Njål Kristoffer Brekke. Det ble ikke valgt noen leder, men årsmøtet vedtok at styret kan konstituere seg på første styremøte.

feiring u-lag

feiring u-lag

feiring u-lag

feiring u-lag