Det er årsmøte i FAU ved Feiring skole onsdag 10.juni kl. 19.00-20.00. Alle foreldre til skoleelever ved Feiring skole er medlemmer av FAU og har møte- og stemmerett. Det blir vanlige årsmøtesaker hvor man kan få innsikt i regnskap og saker som FAU har jobbet med i året som er gått.

Ordningen ved Feiring skole er at klassekontakter går på rundgang etter alfabetet, og at disse klassekontaktene automatisk sitter i styret i FAU. Lederen er altså den eneste som velges, og dette skjer når FAU konstituerer seg etter skolestart til høsten. Det er altså ikke valg på kveldens årsmøte.

dugnad_feiring skole