Velkommen til festivalkro på Hansstuen 19.juni klokka 19.00. Det blir åpen bar med småmat og snacks. Quizen befinner seg i 2. etg. og det er gratis inngang. Den starter 20.30, det er dermed mulig å rekke både rockegudstjeneste i Feiring kirke og quiz!  

Ole Johan Aasen er quizmaster i år, og har laget en blanda quiz på 50 spørsmål. Det er maks fire personer på hvert lag. Lagene kan dannes før quizen, men også nede på Hansstuen.

Vi håper å se så mange som mulig! Velkommen.

hansstuen_ute_firkanta