SFO ved Feiring skole søker noen kunne tenke seg å jobbe noen timer når de har behov – enten sporadiske vakter, eller kanskje også noen faste vakter pr uke. 

DU:

– trives sammen med barn

– kan jobbe selvstendig med barn i mindre grupper

– kan være delaktig i barnas lek, aktiviteter og være tilstede for barna

– vil være med å gi barna gode dager på SFO

 

Føler du at dette er noe for deg, vil SFO gjerne at du tar kontakt!

Ring SFO-leder Tone Fagerheim på 48027066, så kan dere avtale en samtale.

Lønn etter kvalifikasjoner.

Håper å høre fra deg!

Feiring skole