Feiring Jernverks Venner setter nå i gang et restaureringsprosjekt i Jernverket, der mange av
murene trenger reparasjon.

Venneforeningen har fått penger fra Sparebankstiftelsen og fra Akershus fylkesmuseum til arbeidet, og har leid inn et firma som foretar reparasjonene i september.

-Murene er de som vitner om fordums aktivitet og utgjør kulturminnet vi gleder oss over i dag, sier leder for venneforeningen, Marit B Sveen.

Til glede og nytte for kulturminnet og deg inviterer venneforeningen til deltakelse i utvalgte deler av prosjektet. Fredag 28.august er det uttak av egnet stein under ledelse av murerfirmaet Åsgard Marthinsen & Miller. De neste 2 kursdagene avtales med deltakere etter hvert og knyttes til spesifikke deler av restaureringen.

Kurset er GRATIS mot at du hjelper til i arbeidet på kursdagene. Meld deg på til Marit Sveen (til.marit@gmail.com / 92219973) innen 22. august.

Forvalterbolig
Murene i jernverksområdet trenger hjelpende hender