Under Mjøsdagen på Minnesund bringes du nærmere Mjøsa og den historie og kultur som Norges største innsjø bærer med seg. Velkommen til en spennende aktivitetsdag på Mjøssamlingene på Minnesund, søndag 23.august kl. 12-16. Gratis inngang.

Mjøssamlingene ved Minnesund er Mjøsas eget sjøfartsmuseum. Det er et gammelt trafikknutepunkt ved Minnesundbrua.

mjosdagen