Sprell Levende 1. september og 3. november

Sprell Levende er et trosopplæringstilbud for barn i 1-4 klasse i Feiring. Dette er svært populært på Langset, og menighetsrådet i Feiring synes at dette var vellykket høsten 2014, og fortsetter nå utover høsten 2015.

 

Vi kjører samme konsept som sist: Trosopplærer Birgitte, Terje prest og noen fra menighetsrådet kommer og henter barna på skolen og går med dem bort.

Barna blir hentet på skolen 14.30 og vil få mat når de kommer til Fløygir. Arrangementet varer til 17.00.

Husk å avtale med SFO at barna skal være med til Fløygir.

 

-Her får de høre fortellinger, og de kan synge med organist Karin. I tillegg blir det lagd noe «sjølprodusert» hver gang i forhold til dagens tema, som barna får med seg hjem. Samtidig blir det lagd noe av barna, som kan brukes ved gudstjenester og lignende. Det er ulikt tema hver gang, forteller Maren Erstad.

 

Melder du på barnet ditt til 1. september er det også påmeldt til 3. november. Dere skal ha fått et skriv i posten, har dere ikke det, ta kontakt via infoen her.

Hvis det er noe dere lurer på, kan dere ta kontakt med Terje Prest: 41123554 eller Maren Erstad: 48217476

For påmelding kan dere kontakte Birgitte, Trosopplærer: 932 71 198, eller på mail: birgitte@eidsvoll.kirken.no

 

– Det var stor stas sist! Vi håper på å se akkurat deg, sier Maren.

sprell-levende