Torsdag 27. august kl. 19.00 blir det valgdebatt på Fløygir. Da kan vi møte ordførerkandidater eller listetopper fra sju partier som i dag har plass i kommunestyret.

Det er Feiringregjeringa som har invitert til åpen valgdebatt. Bygdelista har også plass i dagens kommunestyre, men de stiller ikke liste ved dette valget. Samtlige partier kommer med sine listetopper. Det betyr også at alle ordførerkandidatene er på plass. Paneldeltakerne er Einar Madsen (A), John-Erik Vika (Sp), John Granly (KrF), Knut Bakkehaug (V), Finn Terje Tønnesen (FrP) Torleif Hamre (SV), Wenche Hoel Ulvin (H).

– Eidsvoll er en kommune med store variasjoner i både bosettingsmønster og topografi. Vi har sentrumsfunksjoner og pressområder, småsamfunn og spredt bebygde utkanter. Feiring er et av flere småsamfunn. Derfor spør vi hvilken politikk partiene vil føre overfor slike småsamfunn og utkanter i kommunen. Vi vil rett og slett vite hva politikerne vil med Feiring, sier Feiringminister Mette Limbodal. Hun forteller at politikerne på forhånd får tilsendt noen spørsmål om Feiring skole, overføring av midler til Feiring, partisamarbeid og kommunesammenslåing. Hvert parti vil selvfølgelig også få anledning til å presentere seg selv. To partier som ikke har plass i kommunestyret men som stiller liste, – Pensjonistpartiet og Miljøpartiet De Grønne – vil også få anledning til å presentere seg. Hans Ekornholmen leder debatten.

– Vi håper på mange konkrete svar og at det blir et informativt og opplysende valgmøte, sier Limbodal, som ønsker både unge og eldre fra hele kommunen velkommen.

Einar Madsen Ordfører 1
Ordfører Einar Madsen kommer på valgmøte 27.august.