Til alle foresatte som har elever på skolen, foresatte som vil få elever på skolen i framtida, ansatte og elever ved skolen og sambygdinger i Feiring. Kort sagt til alle!

Velkommen til dugnad på skolen lørdag 19.september kl. 10 – 14.

Arbeidsoppgaver vi trenger hjelp til er:

* Kantslått og raking av nedslått gras

* Luking av bed

* Rydding og tømming av sløydsal som skal pusses opp i høst

Alle som kan, stiller med kanteklipper/trimmer (Husk verneutstyr). Grensakser, river, spader, lukekrafser og trillebårer er det også bruk for.

Ta med kaffe og så ordner FAU noe til kaffen. Barn kan være med, men de må leke i ballbingen eller på idrettsplassen. Vi trenger noen frivillige som kan se etter barna!

Skal vi kunne planlegge dugnaden godt, trengs en oversikt over hvor mange som kommer, og hva de ønsker å bidra med. Derfor ønsker vi at du melder deg på og evt hvor mange barn som skal være med, til kontorsekretær Elin Langgård innen torsdag 17.09. (tlf 66107380/ elin.langgard@eidsvoll.kommune.no)

Kom på dugnad og kjenn på den gode følelsen av å bidra til felleskapet!

Vennlig hilsen

Vibeke Melby (Rektor)

Einar Cyvin (FAU)

Les om dugnaden i fjor

dugnad_feiring skole
Fra dugnaden i 2014

 

dugnad_feiring skole
Kaffepausen under dugnaden i 2014