I år er det kommune – og fylkestingvalg, og Feiringregjeringa oppfordrer alle til å bruke stemmeretten!

Du kan stemme på Fløygir søndag 13.september kl. 16.00-20.00 og mandag 14.september kl. 10.00-20.00.

Samtidig kan du også stemme til Kirkevalget og til valg på representanter til Feiring menighet.

Husk valgkort og legitimasjon!

valg
13. og 14.september er det valg i Den norske kirke.

valg