Fritidsklubben (mellomtrinnet) og ungdomsklubben (u-trinnet og oppover) starter opp igjen med klubbdager annenhver tirsdag. Først ut er fritidsklubben, tirsdag 22.september kl. 17.30-20.30. Ungdomsklubben starter opp igjen etter høstferien, tirsdag 13.oktober.

På fritidsklubben vil det være kunst og håndverk som står i sentrum i høst! Det er kjøpt inn masse fine materialer, og Antje fra oppvekstdepartementet vil være veileder for dette – på Hyggerommet kl. 18-20 hver klubbkveld.

fritidsklubben