Uke 43 kommer biskop Atle Sommerfeldt på bispevisitas til alle menighetene i Eidsvoll. Onsdag 21. oktober kommer han til Feiring! Det holdes morgengudstjeneste i Feiring kirke kl 09.00.
Feiring skole deltar og står for noe av dagens underholdning. Konfirmantene medvirker, samt menighetsrådet.
-Vi håper at flere av bygdas innbyggere også vil delta på denne dagens begivenhet. Har du lyst til å hilse på Biskopen, bør du komme denne dagen, sier Maren Erstad i Menighetsrådet.
Etter gudstjenesten skal biskopen skal til Feiringklinikken for å få en omvisning.
Samme dag er det Ung Messe i Eidsvoll kirke kl. 18.30. Terje prest oppfordrer alle til å reise på dette.
Søndag 25. oktober er det visitasgudstjeneste i Eidsvoll kirke kl 11.00, med kirkekaffe på Breidablikk etterpå.
Alle ønskes velkommen!
Biskop Atle Sommerfeldt
Biskop Atle Sommerfeldt besøker Feiring.