Gamle myter om gjerrige feringer kan med dette legges vekk for godt. Bøssebærere samlet inn langt mer penger pr. innbygger i Feiring enn i noen annen del av kommunen. I disse tallene er ikke mynter medregnet, da disse ikke blir telt opp kretsvis. Resultatene er likevel helt sammenliknbare med bøssebeløpene for andre kretser, kommuner og fylker, samt for landet som helhet. Og disse viser at:

·         Innsamlet bøssebeløp pr. innbygger i Feiring er nesten tre ganger så høyt som gjennomsnittet for hele kommunen.

·         Det er også nesten dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet på 16,21 kroner.

·         Hurdal var til sammenlikning beste kommune i Akershus med 22,47 kroner pr. innbygger, og Sogn og Fjordane hadde beste fylkesgjennomsnitt med 23 kroner.

regnskogen_aksjon
Foto: Ellen Jacobsen

Foreløpig har vi ikke fått oppgitt hvor mye som ble samlet inn i mynt for kommunen som helhet, men om vi legger til 12% (som er hva myntandelen normalt har ligget på tidligere) blir anslått bøssebeløp pr. innbygger i Feiring ca. 35 kroner (32.700 kroner totalt).

Aksjonskomiteen i Feiring er derfor strålende fornøyd med resultatet, og vil rette en stor takk til alle velvillige bøssebærere som sørget for at praktisk talt alle Feirings dører ble banket på i løpet av de to timene aksjonen varte. Takk også alle som åpnet sine dører og la penger i bøssene! Hele 50 personer, hvorav ca. 30 unger, deltok som bøssebærere i Feiring, og hver og en gjorde en fantastisk innsats. Ikke minst var det herlig å se engasjementet som lyste av de mange unga som var med. Det var også veldig hyggelig at de aller fleste tok seg tid til å slå seg ned for en prat i Bøssebærerkafeen etterpå, og koste seg med Åshilds nystekte vafler. Takk også til Coop Feiring som bidro med gratis boller og brus til alle som hadde bidratt!

Bidrag pr. telefon og andre gaver er ikke medregnet i tallene ovenfor. Totale beløp for tv-aksjonen rapportert i andre medier vil derfor være høyere, men siden vårt oppdrag begrenset seg til selve bøsseaksjonen ville det være misvisende å sette våre tall opp mot totalresultatene for øvrig. Skulle vi likevel gjøre det tåler Feiring fortsatt sammenlikning med det totale landsgjennomsnittet (også 35 kroner pr. innbygger), altså selv etter at alle mulige ekstrabidrag fra regjering, kommuner, bedrifter, foreninger og enkeltpersoner tas med.

Hilsen Aksjonskomiteen ved Feiring skole

Vegard Halvorsen, Viggo Sandviken og Åshild Flatmo.

stoettelogo-versjon-1