Velkommen til årets siste Sprell Levende på Fløygir 3.november. Hvis barnet ditt var påmeldt til 1.september, er det påmeldt også denne gangen! -Det er også plass til flere, og veldig hyggelig om det kommer noen som ikke har vært med tidligere også, sier Maren i menighetsrådet. Påmelding skjer til Birgitte, 932 71 198, eller på mail: birgitte@eidsvoll.kirken.no

Sprell levende er et trosopplæringstilbud for barn i 1-4 klasse i Feiring. Her får barna høre fortellinger, de synger med Karin organist, og de lager noe  «sjølprodusert» hver gang i forhold til dagens tema, som barna får med seg hjem, og noe som kan brukes ved gudstjenester og lignende.

Hvis det er noe dere lurer på, kan dere ta kontakt med Terje prest: 41123554 eller Maren Erstad: 48217476.

sprell levende