Feiring jeger- og fiskerforening avholder årsmøte tirsdag 10. november klokken 19.00 på Fløygir.  Vanlige årsmøtesaker. Bevertning. Alle hjertelig velkommen!
Hilsen Feiring JFF

fiskecup
Glade barn etter endt fiskecup 2015.