Det er full fart på fritidsklubben og ungdomsklubben for tida. Klubben har bytta dag fra fredag til tirsdag, og er godt besøkt.

-I høst er det band og kunst og håndverk som står i fokus.  Antje har hver uke med seg en gjeng flinke og lærevillige unger, forteller oppvekstminister Torill Tingvold. Feiringregjeringa bevilget tidlig i høst penger til innkjøp av materiell, slik at fritidsklubben kunne tilby aktiviteter. -Dette er veldig populært, og vi fortsetter med dette også etter jul, sier Torill. Bandprosjektet er i gang, og foreløpig er fem musikerspirer med på dette.

Det blir felles juleavslutning for begge klubbene tirsdag 15.desember. Da blir det baking, gløgg, band, kunst og håndverk, og 9.klasse skal ha kiosken, som vanlig.

Ungdomsklubb 2015 3
Ungdommene trives på hyggerommet, som er rydda og gjort i stand for ungdomsklubben.
Håndarbeidskveld 1
Antjes kunst og håndverksaktiviteter er populære.