PR-departementet har siden i vår jobbet med et jubileumsmagasin i forbindelse med at Feiringregjeringa i år feirer 10 år.

I går kom heftet fra trykkeriet, og i dag starter vi utkjøringen! Målet er å nå fram til alle postkasser i hele Feiring.

-Hensikten med jubileumsmagasinet er å summere opp og vise fram noe det som Feiringregjeringa har jobbet med og oppnådd gjennom disse ti årene, sier Anne Ekornholmen i PR-departementet. -Vi har prøvd å lage et hyggelig, humoristisk, informativt og underholdende magasin som mange kan glede seg over.

Magasinet er på 48 sider, med en blanding av kortere og lengre tekster, bilder, avisutklipp, faktabokser og grafer. Magasinet er et resultat av storstilt dugnadsarbeid fra medlemmer i PR-departementet, men også fra andre bidragsytere. -Vi vil rette en spesiell takk til Kine Kapaasen Madsen for arbeidet med layouten, hun har gjort et imponerende stykke arbeid på kort tid, sier Anne.

Feiringminister Mette K. Limbodal er glad for at vi har et produkt som forteller historien om regjeringa. – Det er nok mange som ikke kjenner til hvordan det hele kom  i gang, og hva vi har drevet med oppgjennom årene som er gått. Vi håper magasinet gjør at folk blir bedre kjent med prosjektet og får lyst til å engasjere seg, sier Mette.

Du får ett eksemplar av magasinet gratis i postkassa di. Vi tillater oss å legge ved en giro. Betaler du inn noen kroner til kontonummeret vårt 2050 23 43 948, bidrar du til å dekke trykkekostnader for bladet og støtte Feiringregjeringas arbeid. Vil du ha flere eksemplarer, er magasinet til salgs på Julemarkedet på Fløygir lørdag 28.november, og på Coop Marked Feiring i desember og januar. Vi har satt en veiledende pris på kr. 50,- for magasinet i løssalg, men det er lov å gi mer! Alt overskudd går i kassa som genererer aktivitet i bygda.

jubileumsmagasin

Her er noe av det du kan lese om i Jubileumsmagasinet:

  • Historien bak Feiringregjeringa – hvordan det hele begynte
  • Feiringfolkets ideer til hva regjeringa skulle jobbe med
  • Hvem har laget logoen vår?
  • Moro ved Mjøsa gjennom 10 år
  • Kampen for Feiringklinikken
  • Hvorfor vi trenger Feiring 1-10-skole
  • Fløygir og Feiringregjeringa
  • «Fem på jordet»
  • Om engasjement og dugnad
  • Oversikt over alle som har deltatt i Feiringregjeringa

…. og mye mer!

jubileumsmagsinet