Feiring jeger og fiskerforening arrangerer jegerprøvekurs på Feiring skole med oppstart 27.januar kl. 18.00. Kursavgift kr. 1200,-

Påmelding/info: Steinar Høibakk tlf 98015351. E-post : steinar.hoibakk@gmail.com

jeger