Vi har en gladmelding å komme med: Til sommeren blir det vanntrampoline i Årneslandet!

-Vi er svært glad for å kunne meddele bygda at vi har fått innvilget søknaden vår om midler til en vanntrampoline, sier Feiringminister Mette K. Limbodal. Feiringregjeringa har jobbet med saken en stund, og søkt ulike stiftelser og fond om tilskudd. For en drøy uke siden kom svaret fra Sparebankstiftelsen DNB: Tiltaket støttes med kr. 50 000,-. Tidligere har Totenbanken gitt 5000 kroner, i tillegg til at en kronerulling i Årneslandet under Moro ved Mjøsa innbrakte ca. 1200 kroner. -Dette betyr at vi nå har penger til innkjøp av en vanntrampoline av god kvalitet, sier Mette.

vanntrampoline
Foto: www.choppi.no

Siden Årneslandet friområde er kommunalt, er Eidsvoll kommune også en partner i dette. -Kommunen har stilt seg positive fra starten av, og saksbehandlingen har gått i ekspressfart slik at vi kunne bringe denne nyheten som en julegave til bygdefolket, sier Mette. Hun forteller at Feiringregjeringa vil søke Tryg om å få utplassert livredningsbøye, og påta seg «fadderskap» for denne, slik reglene tilsier. Feiringregjeringa vil ha ansvaret for at vanntrampoilna utplasseres forskriftsmessig, samt sørge for vedlikehold og oppbevaring utenfor sesong. All aktivitet skjer imidlertid på eget ansvar.

-Vi tror dette blir et flott innslag i vårt felles badeområde og at det vil øke interessen for å tilbringe sommerdagene ved mjøsas bredd, sier en svært fornøyd feiringminister.

feiringrad
Fornøyde ministre med tilsagnsbrevet: F.v Næringsminister Øystein Haugen, kulturminister Anne-Lena Ekström, sekretær Anne Kari Røise, Feiringminister Mette K.Limbodal, stand-in-PR-minister Lisa Brodshaug og finansminister Per-Otto Flesvik.