Seniordansen starter opp igjen etter jul tirsdag 5.januar kl. 12.00. – Vi ønsker oss flere deltagere, og håper å se noen nye fjes på nyåret, sier Aud Løvøy i Feiring Seniordans. Gruppa danser på Fløygir tirsdager fra kl. 12-14.30.

-Det er ikke noe krav om forkunnskaper eller erfaring med dans, ferdighetene kommer etter hvert, sier Aud Løvøy.  I løpet av den halvannen timen er det to danseøkter og ei kaffepause med prat og hygge. -Det er det sosiale samværet og hyggen rundt å samles som er det viktigste, sier Aud, som ønsker både gamle og nye dansere velkommen!

seniordans