Kjære sambygdinger!

2015 er snart historie, og Feiringregjeringa kan se tilbake på et aktivt år.

Feiringregjeringa ble oppretta i 2005, og vi har dermed runda 10 år. Dette ble markert på Feiringtinget i januar, med marsipankake, ordfører på besøk og framføring av en nyskrevet Feiring-sang.

Arbeidet vårt i år har vært preget av planene for FV33, vegen gjennom bygda vår. Vi har deltatt aktivt i relevante fora og fungert som høringsinstans for fylkeskommunen i saker som berører innbyggerne.

Vi har arrangert valgmøte for å få klare svar fra våre politikere om hva de vil med utkantbygda Feiring. Freding av Feiring skole og «lys i glasa» på Feiring aldershjem var noen av lovnadene som kom. Da kommunebudsjettet ble presentert, registrerte vi med glede at 1-10-skolen vår for første gang på åtte år ikke er nedleggingstruet. På slutten av året fikk vi også et hyggelig utfall på aldershjemsaken, da kommunestyret vedtok å bygge omsorgsboliger.

Ellers fortsetter vi ufortrødent arbeidet vårt for ei trivelig og levedyktig bygd. Oppvekstdepartementet sørger for fritids-og ungdomsklubb for barn og unge i bygda, kulturdepartementet har arrangert matkurs, julemarked og 4.dagsfest. PR-departementet driver med «skilt-moro», pynter bruene med blomster og gjør en stor jobb med synlighet og informasjon på nettsidene våre og i sosiale medier. I tillegg har PR-departementet i år jobbet med et jubileumsmagasin, som i desember ble distribuert i alle postkasser i bygda. Vi har søkt – og fått midler – til en vanntrampoline i Årneslandet, som forhåpentligvis står klar til sommersesongen.

Vårt største felle løft i løpet av året er midtsommerfesten Moro ved Mjøsa, som alle departementene er engasjert i, sammen med lag og foreninger i bygda. I år slo godværet til, og vi kunne by på tre dager med aktiviteter for store og små.

Vi har gjort et stykke arbeid for å finne fram til velfungerende ordninger for forsamlingshuset vårt, Fløygir, og kan glede oss over nok et år med høy aktivitet og vedlikeholdsarbeid på huset.

Det er ikke bare Feiringregjeringa som sørger for aktivitet i Feiring. Idrettslaget, jeger-og fiskeforeningen, Jernverkshelga, seniordansen, skolen, pensjonistforeningen, Feiring TeknoLab: alle disse gode kreftene er med på å gi Feiring et rennomé som ei aktiv bygd.

Vi skal fortsette dette gode arbeidet i året som kommer. På Feiringtinget 17.januar kan du høre om tilstanden i bygda og noen av planene våre for det nye året.

Takk for at du er med på laget!

Jeg og resten av ministerkollegiet i Feiringregjeringa ønsker alle innbyggere og venner av Feiring et riktig godt nytt år!

Mette K.Limbodal

Feiringminister

Feiringregjeringa 2015
Feiringregjeringa 2015: Per-Otto Flesvik, Mette K. Limbodal, Øystein Haugen, Anne-Lena Ekstrøm, Ketil A Blinge, Torill Tingvold.

 

Noen glimt fra året som gikk
lefse
Matkurs
Fine harepuser
Moro ved Mjøsa
Populært med ansiktsmaling
Moro ved Mjøsa
Håndarbeidskveld 1
Fritidsklubb
jubileumskake
Jubileumskake på Feiringtinget
paskefeiring
Skilt-moro