Jobben med å holde Fløygir i orden, er et kontinuerlig prosjekt. Nå går vi løs på Hyggerommet og kjøkkenet! Bakgrunnen er at fritidsklubben skal få Hyggerommet som sitt faste tilholdssted og dermed skal rommet ryddes og ordnes til dette formålet. Oppvekstdepartementet har allerede startet på jobben, men nå gjenstår de store skapene som er full av servise og annet kjøkkenutstyr. For å bli kvitt det, må det lages mer plass på kjøkkenet. Dette medfører en rydde-/vaske- og snekkerjobb der.

-Kjøkkenet har i lang tid hatt behov for oppgradering og rydding. Prosjektet på Hyggerommet gjør at vi går i gang med dette nå, sier Kai Melby i driftsgruppa ved Fløygir.

Vi har fått folk til å være ansvarlige for de forskjellige oppgavene, men vi trenger hjelpemannskap! Kan du avse litt tid? Ta gjerne med vaskeutstyr som bøtte, kluter o.l. – men det viktigste er flere hender, sier Kai Melby.

Framdriftsplanen er som følger:

Mandag 4.januar kl. 18.00: Vi rydder ut av kjøkken og kjølerom.

Tirsdag 5.januar kl. 18.00: Demontere overskap og sette opp nye.

Onsdag 6.januar kl. 18.00: Vaske rundt på kjøkkenet og rydde inn alt som skal være til daglig bruk. Overskytende utstyr ryddes/kastes.

Ungdomsklubb 2015 3
Hyggerommet er flittig i bruk av bygdas unger og ungdommer.